Opłaty za korzystanie z działki Uchwalone przez Walne Zebranie                                  Sprawozdawcze z dnia 19 marca 2016 roku

◄ Składka członkowska w PZD                             – 6,00 zł
◄ Opłata ogrodowa / 0,79 x 300m²                    – 237,00 zł (na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD)
◄ Składka na fundusz rozwoju / 0,30 x 300m² – 90,00 zł ( remontowy )
◄ Wywóz odpadów komunalnych                         – 96,00 zł
◄ Opłata na rzecz ochrony ogrodu                        – 60,00 zł
◄ Stała opłata energetyczna                                   – 15,00 zł
◄ Opłata za pomiar geodezyjny                             – 30,00 zł (działek i ogrodu)
———————————————————————–
Łącznie : od działki 300m²                                    = 534,00 zł

Powyższe opłaty podjęto w następujących uchwałach: uchwała nr 5, 8, 10, 11, 12

Wnoszenie opłat za działkę do 31 maja 2016 roku
Za zużytą energię oraz wodę do 31 grudnia 2016 roku

Opłaty jednorazowe dotyczące nowych członków: •
Opłata wpisowa – 300,00 zł •
Opłata inwestycyjna – 700,00 zł •
Podłączenie prądu (nowe przyłącze) – 270,00 zł •
Opłata za ponowne podłączenie energii – 50,00 zł (w przypadku wyłączenia z przyczyn leżących po stronie działkowca np: nieterminowość w opłatach) •
Opłata za zużytą wodę – 1,50 zł / m3
Opłata za zużytą energie elektryczną – 0,54 zł / kWh
odsetki za nieterminowe opłaty: 7% w stosunku rocznym

Kasa Zarządu ROD Czynna:
Środa w godzinach 12-14
Sobota w godzinach 11-14

Informujemy, że kasa ogrodu nie będzie czynna w środy w okresie od 14.12.2016 r. do 22.02.2017 r. Sobota pozostaje bez zmian

Konto bankowe ROD:

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001