Zarząd ROD informuje, że NIE BĘDZIE DUŻYCH KONTENERÓW

na odpady zielone