Wysokość opłaty ogrodowej na rok 2017

Uchwalone przez Walne Zebranie  Sprawozdawcze z dnia 25 marca 2017  roku

◄ Składka członkowska w PZD                                    – 6,00 zł
◄ Opłata ogrodowa / 0,84 x  ……. m²                         ………………………..                                         (na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD)
◄ Składka na fundusz rozwoju / 0,35 x ………. m²    ………………………. ( remontowy )
◄ Wywóz odpadów komunalnych                                 – 96,00 zł
◄ Opłata na rzecz ochrony ogrodu                                – 60,00 zł
◄ Stała opłata energetyczna                                           – 15,00 zł
————————————————————————————————–

                                              Łącznie:     ……………………………….

Powyższe opłaty podjęto w następujących uchwałach: uchwała nr 5, 7, 8, 10, 11

Wnoszenie opłat za działkę do 31 maja 2017 roku 
Za zużytą energię oraz wodę do 31 grudnia 2017 roku

Opłaty jednorazowe dotyczące nowych członków: •
Opłata wpisowa – 300,00 zł •
Opłata inwestycyjna – 800,00 zł •
Podłączenie prądu (nowe przyłącze) – 270,00 zł •
Opłata za ponowne podłączenie energii – 50,00 zł (w przypadku wyłączenia z przyczyn leżących po stronie działkowca np: za nieterminowość w opłatach) •
Opłata ogrodowa wodna – 1,50 zł / m3 •

odsetki za nieterminowe opłaty: 7% w stosunku rocznym

Kasa Zarządu ROD Czynna:
Środa w godzinach 12-14
Sobota w godzinach 11-14

Konto bankowe ROD:

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001