PRZETARG zakończony

ROD im. Żwirki i Wigury II ogłasza przetarg na wykonanie i remont płotu zewnętrznego wraz z bramami i furtkami.

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. SIWZ
  3. załącznik nr 1-Formularz ofertowy
  4. załącznik nr 2 – zakres robót
  5. załącznik nr 3 – wzór umowy
  6. załącznik nr 4 – Wykaz robót
  7. załącznik nr 5 – wykaz osób