Uchwała  nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2017 r.

Uchwała nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r.

Uchwała nr 3 – w sprawie Planu pracy na rok 2018.

Uchwała nr 4 – w sprawie wysokości środków przeznaczonych na świadczenia i nagrody w roku 2018.

Uchwała nr 5– w spawie wnoszenia poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w roku 2018.

Uchwała nr 6 – w sprawie preliminarzy finansowych na rok 2018.

Uchwała nr 7 – w sprawie opłaty eksploatacyjnej na utrzymanie sprawności wodociągowej ogrodu w 2018 r.

Uchwała nr 8 – w  sprawie uchwalenia Planu konserwacyjno-remontowego na rok 2018.

Uchwała nr 9 – w sprawie wymiany uszkodzonych liczników wody w 2018 r.

Uchwała nr 10 – w sprawie konserwacji i wymiany uszkodzonych zaworów wodnych w ogrodzie w 2018 r.

Uchwała nr 11 – w spawie zagospodarowania  terenu wokół Domu Działkowca w 2018 r.

Uchwała nr 12 – w sprawie renowacji drogi głównej ogrodu w 2018 r.

Uchwała nr 13 – w spawie modernizacji i remontu Domu Działkowca w 2018 r.

Uchwała nr 14 – w spawie montażu kamer monitoringu oraz anten przekaźnikowych w roku 2018.

Uchwała nr 15 –  w spawie zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej dla działkowców w 2018 r. ( nie podjęto – brak zainteresowania).

Uchwała nr 16 – w spawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

Uchwała nr 17 – w sprawie wjazdu pojazdów na teren ROD.

Uchwała nr 18 – w spawie realizacji zadania inwestycyjnego „Montaż skrzynek energetycznych” (III etap MONTAŻ ROZDZIELNI ZK ENERGII ELEKTRYCZNEJ).