Wysokość opłaty ogrodowej na rok 2020
Uchwalone przez Komisaryczne Walne Zebranie  Sprawozdawcze w dniu 12 września 2020  roku

◄ Składka członkowska w PZD                                                        – 6,00 zł
◄ Opłata ogrodowa / 1,45 x  ……. m²                                         …………..……..         (w tym 0,09 zł partycypacja dla OZ PZD + 1,36 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD)

◄ Opłata inwestycyjna/remontowa                                               – 0,00 zł       
◄ Wywóz odpadów komunalnych                                                  – 96,00 zł
◄ Opłata na rzecz ochrony ogrodu                                                 – 65,00 zł
◄ Stała opłata energetyczna                                                             – 5,00 zł
——————————————————————————————

                                                                               Łącznie:     ……………………….

WYSOKOŚĆ OPŁATY OGRODOWEJ UZALEŻNIONA JEST  OD M² DANEJ DZIAŁKI

Powyższe opłaty podjęto w następujących uchwałach: uchwała nr 6, 7, 8, 9 w roku 2020

Wnoszenie opłat za działkę do 31 października 2020 roku 
Za zużytą energię oraz wodę do 30 listopada  2020 roku

Opłaty jednorazowe dotyczące nowych członków: •
Opłata wpisowa                                     – 300,00 zł •
Opłata inwestycyjna                             – 850,00 zł •
Podłączenie prądu (nowe przyłącze) – 270,00 zł •
Opłata za ponowne podłączenie energii – 50,00 zł (w przypadku wyłączenia z przyczyn leżących po stronie działkowca np: za nieterminowość w opłatach) •

Opłata ogrodowa wodna                  – 1,50 zł / m³ •

odsetki za nieterminowe opłaty: 7% w stosunku rocznym

Wpłaty należy dokonywać przede wszystkim na rachunek bankowy

ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu. Poznański Bank Spółdzielczy z dopisanym nr. działki.

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001