Uchwały podjęte podczas Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. Żwirki i Wigury II w POZNANIU w dniu 12 września 2020 roku

 • Uchwała Nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w  2019 r .
 • Uchwała Nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2019 rok
 • Uchwała Nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku
 • Uchwała Nr 4– w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD (p. Hyży Magdalena)
 • Uchwała Nr 5– w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD (p. Rykała Maria)
 • Uchwała Nr 6 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 r.
 • Uchwała Nr 7 – w sprawie wysokości opłaty energetycznej w 2020 r.
 • Uchwała Nr 8 – w sprawie wysokości opłaty wodnej w 2020 r.
 • Uchwała Nr 9 – w sprawie wysokości i organizacji wywozu odpadów komunalnych
 •  Uchwała Nr 10 – w sprawie wysokości opłaty za ochronę Ogrodu w 2020 r.
 • Uchwała Nr 11 – w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD w 2020 r.
 • Uchwała Nr 12 –  w sprawie naprawy nawierzchni drogi w ROD od wejścia  z ul. Bukowskiej i ul. 5 stycznia
 • Uchwała Nr 13 –  w sprawie wymiany szamba przy domku gospodarczym
 • Uchwała Nr 14 – w sprawie zakupu i montażu kamery mobilnej na terenie ROD oraz  montaż kamery monitoringu przy kontenerach od ul. 5 Stycznia.
 • Uchwała Nr 15 – w sprawie zakupu i montażu 2 szt. słupów wraz z lampami na terenie ROD.
 • Uchwała Nr 16 – w sprawie preliminarzy finansowych na 2020 rok.
 • Uchwała Nr 17 – w sprawie planu pracy na 2020 rok i program działania.
 • Uchwała Nr 18 – w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD (dz. 11 i 13) oraz  dz. 224 a  z użytkowej na gospodarczą.
 • Uchwała Nr 19w sprawie wjazdu pojazdów na teren ROD (brak wjazdów nocnych na teren ROD)
 • Uchwała Nr 20 – w sprawie zakazu używania w niedzielę wszelkich urządzeń powodujących hałas (np. kosiarki, piły itp.)