Kasa ogrodu w miesiącach: czerwiec, lipiec oraz listopad, grudzień będzie przyjmowała opłaty:

 1 x w miesiącu w sobotę w trakcie dyżuru w godz. 10.00-12.00

CZERWIEC – 18.06

LIPIEC – 09.07

W pozostałych miesiącach kasa nieczynna.

Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001

Proszę dopisać:  nr działki oraz imię i nazwisko