Kasa ogrodu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec  oraz listopad, grudzień i styczeń jest czynna:

Środa w godzinach           12:00 – 14:00
Sobota w godzinach         11:00  – 14:00

W pozostałych miesiącach kasa nieczynna.

Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001

Proszę dopisać:  nr działki oraz imię i nazwisko