31.07.2021 r.      O godz. 10:30 w II terminie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2020. Na zebranie przybyło 101 działkowców tj. 9,96% członków PZD. Przewodniczącym zebrania został Pędziwiatr Mirosław. Zgromadzenie przebiegło dosyć burzliwie. Nie zostały przyjęte dwa sprawozdania. Tj. sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po tym fakcie 5 członków zarządu oraz cała Komisja Rewizyjna zrezygnowała  z pełnienia swoich obowiązków. Pozostałe uchwały dotyczące opłat ogrodowych oraz uchwały dotyczące inwestycji zostały podjęte jednogłośnie.

5.06.2021 r.               Zorganizowano „Dzień Dziecka”. Z uwagi na panującą epidemię nie było zabawy, tylko dzieciom wręczono skromny upominek w postaci czekolady.

 

27.05.2021 r.        Na terenie ROD im. Ks. L. Przyłuskiego w Poznaniu miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku ilość złożonych wniosków była mniejsza, niż w latach poprzednich co dało możliwość przyznania wielu ogrodom działkowych maksymalnej kwoty dotacji w wysokości 40 000 zł. Nasz Ogród otrzymał taką dotację na „Wymianę części ogrodzenia zewnętrznego wraz z furtkami i bramami” w maksymalnej wysokości.

8.04.2021      Odbyło się szkolenie on-line zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych. Omówiono wytyczne dla zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych ROD przed walnym zebraniem sprawozdawczym, zakres sprawozdań finansowych i preliminarzy ROD oraz zagadnienia merytoryczne dotyczące inwestycji w ROD, gospodarki gruntami oraz zwrotu nadpłaconych opłat wodnych. Szkolenia prowadzone było przez Prezesa Okręgu dr. Zdzisława Śliwę oraz pracowników biura.

12.09.2020 r.          Uchwałą nr. 8/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 roku nadano SZTANDAR naszemu ogrodowi. Oficjalna uroczystość miała się odbyć 22 sierpnia. Niestety pogoda – padający deszcz przez prawie cały dzień pokrzyżował plany. Dzisiaj tj. 12 września pogoda dopisała i uroczyste nadanie sztandaru obyło się podczas Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego na terenie ROD im. Żwirki i Wigury II. Sztandar na ręce Prezesa  ROD Ludwika Czubata złożył v-ce prezes Krajowej Rady a zarazem prezes OZ PZD Poznań dr. Zdzisław Śliwa.  Fundatorami byli działkowcy ogrodu. Ze względu na panującą pandemię uroczystość była skromna.

Po wręczeniu sztandaru odbyło się w pierwszym terminie pierwsze w historii Komisaryczne Walne zebranie. Delegatów zaproszonych było 51 przybyło 34. Przegłosowano 20 uchwał.

15.02.2020 r. w godz. 10:00 do 13:00 odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu w składzie:
Jadwiga Waluk – przewodnicząca komisji, Lisek Barbara – zastępca , Lis Zbyszko – sekretarz, Krause Hanna – członek
IMG_0465Oraz obecni  byli: Prezes – Czubat Ludwik, v-ce prezes – Magdalena Hyży, sekretarz – Kołodziejczak Wiesława, skarbnik – Pawlik Danuta, Księgowa – Gontarz Ewa, Członek zarządu – Rykała Maria.
Kontrola  dotyczyła  całokształtu  pracy  zarządu  w  2019 roku.

28.01.2020 – 29.01.2020 r. w sali szkoleniowej OZ PZD przy ul. Wilczak 16 godłoodbyły się szkolenia prezesów, sekretarzy, komisji rewizyjnych, skarbników oraz księgowych. Omówiono przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych oraz szczegółowo obowiązujące przepisy. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność śledzenia zmieniających się przepisów w GOAP-ie a dotyczące wywozu śmieci komunalnych.

7.11.2019 r. – miało miejsce oficjalnie zakończenie całego „Zielonego Poznania”  na terenie Targów Poznańskich, a uroczyste zakończenie w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbyło się 27 listopada br. w sali szkoleniowej biura OZ PZDziel2019. Na uroczyste zakończenie konkursu przybyli przedstawiciele zarządów ROD organizujący i prowadzący konkurs w ogrodach, laureaci wytypowani do etapu miejskiego konkursu oraz członkowie komisji konkursowej. Podczas uroczystości Joanna Jajus -Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UM Poznania, przekazała w Poznaniu będą zakładane pasieki miejskie, a na terenie całego miasta, w tym również ROD, będą umieszczane budki dla owadów miododajnych.

17.08.2019 Już od godz. 14:00 00 na festynie  z okazji Dnia Działkowca roku 2019 rozpoczęły się konkursy: kwiatów,  plonów, strzelania. Uroczyste otwarcie nastąpiło o godz. 16:. IMG_0268Po oficjalnym otwarciu zostały wręczone odznaczenia. Wręczono również nagrody dla 7 działkowców wybranych jako najładniejszych działek w roku 2019 (po jednej działce w sektorze) w postaci hoteli dla owadów oraz dyplomów,  Dzieci zostały poczęstowane  watą cukrową i lodami. Dla dorosłych zorganizowano grochówkę. Jak co roku odbył się konkurs najładniejszych plonów i kwiatów. Rozegrano też mecz piłki siatkowej oraz strzelanie do tarczy z broni pneumatycznej. Rozstrzygnięto konkursy:
1. plonów – zgłosiło się 3 działkowców z działek 461, 681 680.

 1. w kategorii „najładniejsze kwiaty” wzięło udział 4 działkowców z działek 232, 683, 681,
 2. konkurs wypieków w którym wzięło udział 5 działkowców z działek 571, 222. 232,
 3. strzelanie z broni pneumatycznej:
  – w kategorii mężczyzn wzięło udział 25 działkowców. Pierwsze miejsce zajęli działkowcy z działki nr 028, drugie 186, trzecie 059.
  – w kategorii kobiet  wzięło udział 15 działkowców pierwsze miejsce zajęła działka 123, drugie 230, trzecie 186.
 4. w kategorii młodzież wzięło udział 11 osób. Pierwsze miejsce zajęli działkowcy z działki nr 177, drugie 230, trzecie 053.
  4. Mecz piłki siatkowej rozegrało 12 zawodników z działek 232, 683, 123, 325, 567, 254.
  Do północy bawiono się przy dźwiękach muzyki.

15.06.2019 Jak co roku o godz. 11:00 Zarząd zorganizował zebranie dcg_0024Ainformacyjne działkowców. Wykorzystaliśmy posiadany sprzęt nagłaśniający (uruchomiony przez Pana Karola – członka Zarządu). Prezes Ludwik Czubat przedstawił nowo wybrany Zarząd, poinformował, że otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta w wysokości 30 tysięcy złotych na remont dachu Domu Działkowca co jest wyłącznie jego zasługą.         Na zebraniu omówiono:
– plany inwestycyjne i remontowe
– omówiono niektóre uchwały podjęte na walnym zebraniu
– sprawy finansowe Ogrodu
– przegląd ogrodu
– wjazdy na teren ROD
– gospodarkę odpadami komunalnymi i zielonymi
– organizację Dnia Dziecka
– sprostowano fałszywą informację rozsiewaną przez jednego członka                              zarządu., iż nasz Ogród przejmie jakiś developer.
Poinformowano działkowców, iż wpłynęła skarga członków Zarządu do Okręgu na członków „starego Zarządu”, w którym domagano się zwołania dodatkowego Walnego Zebrania w celu wybrania nowego Zarządu. Ponieważ jest to niemożliwe albo obecny zarząd się dogada albo zostanie powołany zarząd  komisaryczny.

1.06.2019   Od godz. 10:30 wokół Domu Działkowca odbył się Festyn z okazji 20190522_093300Dnia Dziecka. W czasie imprezy obowiązywał regulamin oraz komunikat dotyczący fotografowania. Przybyło na imprezę ponad 80 dzieci. Pani didżej przy akompaniamencie muzycznym zapraszała dzieci do zabawy. Była nauka  tańca, przeciąganie liny, malowanie buziek, balonowe akrobacje, przebieranki, dmuchany zamek oraz wiele innych konkursów. Zabawa była przednia. Poczęstowano wszystkich cukierkami, soczkami, lodami oraz watą cukrową. W nagrodę dzieci otrzymały upominki w postaci książek. Sponsor ufundował 10 wejściówek na bowling na kwotę 100 zł każda, które zostały rozlosowane wśród dzieci.

30.03.2019      Z uwagi na brak wymaganej ilości członków PZD, w drugim DSC_0022terminie o godzinie 11:30 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego ROD na terenie ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego przy ul. Bukowskiej 236. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej. Przegłosowano 26 uchwał. Dotyczyły one między innymi: wyboru nowego zarządu na kadencję 2019-2022, zatwierdzenia planu pracy i pDSC_0033reliminarza finansowego,  wysokości opłat ogrodowych, opłaty energetycznej,  wodnej, zatwierdzenie planu remontów i inwestycji. Nie została przegłosowana uchwała dotycząca wjazdu pojazdów na teren ROD. Nadano tytuł Honorowego Prezesa Panu Szczytko Józef oraz tytuł Honorowego Członka Komisji Rewizyjnej Panu Stanisław Szymański.

17.10.2018 r. W środę o godz. 17:00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich Urząd Miasta zorganizował XXV finałowe zakończenie konkursu Zielony 20181017_170536zp3Poznań w kategorii: zieleńce, balkony, ogrody przydomowe oraz Rodzinne Ogrody Działkowe. Do konkursu zgłoszono 80 tysięcy obiektów. Nagrody wręczał Jędrzej Solarski –  zastępca prezydenta Poznania oraz inni zaproszeni goście. W naszym Ogrodzie za przejście do II etapu konkursu działka nr 007 Pani Marii Bąk przyznano nagrodę w postaci naczynia do kiełkowania oraz dyplomu. My otrzymaliśmy dyplom za dużą liczbę zgłoszonych działek do konkursu.

29.09.2018 r.  – Odbyło się zebranie kół w którym uczestniczyło około 90 IMG_0197działkowców. Przekazano informację dotyczącą zrealizowanych inwestycji, remontów i konserwacji (np. remontu świetlicy, malowanie kasy, pomieszczenia gospodarza, biura, remontu terenu wokół domu działkowca, montażu nowych rozdzielni energetycznych, zakupu krzeseł, montażu czterech nowych kamer, utrzymanie sprawności sieci wodnej, wymianę uszkodzonych liczników wody i zaworów wodnych, odnowienie placu zabaw, bram i furtek). Jak co roku musieliśmy dorobić nowe klucze do bram – niestety to koszt rzędu 1383 zł. Omówiono również wywóz odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Poruszono odbyte przeglądy, problemy z wysokimi drzewami, przerastającymi gałęziami Zaproponowano wywóz gałęzi w październiku. Stosowny komunikat będzie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach www.

IMG_0198 IMG_0194 IMG_0193 IMG_0192 IMG_0191 IMG_0190 IMG_0189 IMG_0188

8.09.2018 r.  – Okręgowe Dni Działkowca w Okręgu Poznańskim odbyły się w Wolsztynie na terenie  Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej okr0Wielkopolski.  Na uroczystość przybyło około 400 działkowców z 500 ogrodów Okręgu.
Część oficjalną poprzedziła msza, a następnie  wprowadzono sztandary związkowe, wniesiono koszy kwiatów, owoców i warzyw i odśpiewano hymn państwowy i hymn PZD.
Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa przywitał przybyłych działkowców i gości. Podczas uroczystości poświęcono i wręczono sztandar nadany przez KR PZD Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Marcina Rożka w Wolsztynie. Nie zabrakło podczas uroczystości odznaczeń. Odznaki „Za zasługi dla PZD” także złote odznaki „Zasłużony Działkowiec. Między innymi dla pani Marii Rykała z naszego ogrodu. Rozstrzygnięto także okręgowe konkursy na najlepszy ogród i najpiękniejszą działkę. Wyróżnienia w konkursie „Wzorowa działka roku 2018” Okręgu Poznańskiego otrzymali: Beata Grabowska i Tomasz Kubala.
Po części oficjalnej przyszedł czas na posiłek i rozrywkę.. W części artystycznej wystąpił młodzieżowy zespól z Domu Kultury w Wolsztynie. Działkowcom bardzo spodobał się także skansen, w którym mogli obejrzeć domostwa z Wielkopolski rodem z 18 i 19 wieku.

Zdjęcia: Andrzej Górczyński
               Ryszard Hajko

okr1 okr2 okr3 okr4 okr5 okr6 okr7DSC_0881-001DSC_0882-001DSC_0887-001DSC_0888-001 (1)DSC_0894-001DSC_0895-001DSC_0902-001DSC_0928-001DSC_0931-001DSC_0910-001DSC_0914-001DSC_0919-001DSC_0923-001DSC_0938-001

25.08.2018 r. – tego dnia  odbyły się Krajowe Dni Działkowca w IMG_0074Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się galą sztandarową, a sztandar OZ PZD Poznań trzymał nasz Pan v-ce prezes Ludwik Czubat. Podczas uroczystości został wręczony nam puchar, dyplom  i inne pamiątki z okazji 55-lecia istnienia Ogrodu. Ogłoszono również wyniki konkursu krajowego „Najładniejszy Ogród w roku 2018” nasz ogród otrzymał wyróżnienie, Puchar oraz dyplom. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych działaczy. W naszym Ogrodzie Pani v-ce prezes Ewa Kaźmierczak otrzymała odznaczenie „Za zasługi dla PZD”.

zdjęcia: Danuta Pawlik

IMG_0073 IMG_0070 IMG_0069IMG_0072IMG_0071

18.08.2018 r.. uroczyście świętowano już od 16:00 na festynie  z okazji Dnia Działkowca roku 2018. Po oficjalnym otwarciu uroczystości zostały wręczone IMG_0026nagrody dla działkowców z działki nr: 006,  136, 230, 350, 448, 539, 654 najładniejszych działek w roku 2018 (po jednej działce w sektorze) w postaci budki lęgowej dla ptaków, nawozu i dyplomu. Dzieci zostały poczęstowane lizakami, watą cukrową, soczkami oraz lodami. Dla dorosłych zorganizowano grochówkę. Jak co roku odbył się konkurs najładniejszych plonów i kwiatów. Rozegrano też mecz piłki siatkowej oraz strzelanie do tarczy z broni pneumatycznej. Rozstrzygnięto konkursy:
1. plonów – zgłosiło się 8 działkowców. Pierwsze miejsce zdobył ogródek nr 461, drugie 681, trzecie 680.
2. w kategorii „najładniejsze kwiaty” pierwsze miejsce zdobyła działka 683, drugie 681, a trzecie 461.
3.  strzelanie z broni pneumatycznej:
– w kategorii mężczyzn wzięło udział 25 działkowców. Pierwsze miejsce zajęli działkowcy z działki nr 058, drugie 147, trzecie 058.
– w kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła działka 396, drugie 053, trzecie 113.
4. Mecz piłki siatkowej rozegrało 12 zawodników.
Do północy bawiono się przy dźwiękach muzyki.

18.08.2018 r. od godz. 12:00  przy małym posiłku rozpoczęła się uroczystość z okazji 55-lecia istnienia naszego ogrodu. Na uroczystość zostali zaproszeni IMG_0048honorowi goście: prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, prezes Kolegium Prezesów Barbara Czapla, v-ce prezes ROD 2 Armii Wojska Polskiego Andrzej Górczyński. Po krótkim otwarciu uroczystości odczytano historię naszego ogrodu. Z okazji Jubileuszu na ręce prezesa Józefa Szczytko  wręczono tablicę pamiątkową oraz kosz kwiatów. Najstarsi działkowcy (posiadający działkę od początku istnienia ogrodu) otrzymali podarunki, wręczano również uroczyście odznaczenia „Zasłużonego działkowca ” dla działkowców:
srebrne dla Kaźmierczak Roman, Włudarczak Andrzej, Fleiszerowicz Władysław.
brązowe dla Dudek Mirosław, Grabowska Beata, Kubala Tomasz, Ciemna Krystyna, Woroch Róża, Idczak Joanna, Perz Józef, Bartnicka Urszula.
Uroczystość zakończyła się występem zespołu „Łazarski Krąg”.

11.06.2018 odbyła się lustracja naszego ROD przeprowadzona przez zespół Komisji Konkursowej Krajowe Rady PZD w ramach konkursu „Rodzinny Ogród dz448-4Działkowy roku 2018” w składzie:  2 osoby z KR w obecności, 2 przedstawicieli okręgu PZD i 5 członków zarządu ROD.  W wyniku lustracji za:

 • Działalność statutową otrzymaliśmy 90 pkt. na 90 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Aktywność w środowisku – 40 pkt. na 40 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Działalność oświatową – 97 pkt. na 110 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Inwestycje i Remonty Infrastruktury ROD – 70 pkt. na 70 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Zagospodarowanie ROD – 110 pkt. na 110 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Zagospodarowanie działek – 80 pkt. na 80 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska – 55 pkt. na 60 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Bezpieczeństwo w ROD – 60 pkt. na 60 pkt. możliwych do uzyskania,
 • Promocja ROD – 100 pkt. na 100 pkt. możliwych do uzyskania.

Maksymalna  ilość punktów do uzyskania to 720 – nasz ogród otrzymał 702 pkt. Oczekujemy na ogłoszenie wyników tego konkursu.

2.06.2018   W godzinach od 11:00 do 14:00 odbył się festyn zorganizowany z okazji Dnia Dziecka z motywem przewodnim „Kochamy Przytulanki”. Dzieci IMG_6791brały udział w takich konkurencjach jak: rozwiązywanie rebusów, rozpoznawanie motyli, ptaków i innych owadów, łowiły rybki czy też rzucały piłeczką do celu. Można też było pozjeżdżać na dmuchanej zjeżdżalni lub wykapać się w basenie z piłeczkami. Jak co roku Pan miodzik opowiadał o życiu pszczół a Pan od gołębi opowiedział o hodowli gołębi pocztowych, które później dzieci wypuściły. Na wszystkie dzieci czekały słodycze, napoje, lody i liczne nagrody.  

19.05.2018     W dniu 19.05.2018 roku w „Domu działkowca” odbył się wykład prowadzony przez naszych instruktorów ogrodowych Pana dr. T. Kubala oraz piwPanią  mgr inż. B. Grabowska. Wykład a właściwie ciekawa pogadanka i dyskusja na temat:

 1. Pielęgnacji naszych działek
 2. Przycinania drzew i krzewów
 3. Nawożenie, ochrona roślin, sadzenie i dobór roślin w okresie wiosenno-letnim, kompostowanie roślin
 4. Przedstawienie ciekawych roślin, które nie wymagają dużego nakładu pracy, a z powodzeniem można uprawiać na naszych działkach

17.03.2018      Z uwagi na brak wymaganej ilości członków PZD, w drugim terminie o godzinie 11:30 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze DSC_0109naszego ROD na terenie ROD im. 1000-lecia Państwa Polskiego przy ul. Bukowskiej 236. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej. Przegłosowano 18 uchwał. Dotyczyły one między innymi: zatwierdzenia planu pracy i preliminarza finansowego,  wysokości opłat ogrodowych, opłaty energetycznej,  wodnej, zatwierdzenie planu remontów i inwestycji. Nie została przegłosowana uchwała dotycząca budowy mini siłowni zewnętrznej – a szkoda gdyż staraliśmy się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zebranie przebiegło miłej spokojnej atmosferze.

07.12.2017       Odbyło się zakończenie XXIV konkursu „Zielony Poznań” 20171207_160629organizowanego przez OZ PZD na terenie ROD „Urodzaj”, gdzie otrzymaliśmy nagrody dla 5 działek zgłoszonych do II etapu. Wyróżnione działki to: działka 145  – Kania Zenon i Halina, działka 246 –  Ludwiczak Henryk i Barbara, działka 343 – Idczak Joanna i Dariusz, działka 399 – Łysek Adam i Iwona, działka 681 – Olejniczak Barbara.

24.11.2017        Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zakończyła się gala wręczenia nagród zwycięzcom XXIV konkursu „Zielony Poznań”, który 20171124_170001odbywa się co roku w dwóch etapach. W pierwszym osiedlowi radni i przedstawiciele działkowców wizytują zgłoszone zieleńce, kwietniki, balkony i ogrody. Te, które ocenią najwyżej, przechodzą do drugiego etapu, gdzie ocenia ich Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania. Nasz Ogród otrzymał dyplom za dużą liczbę zgłoszonych działek oraz wyróżniono działkę nr 246 należącą do Ludwiczak Henryka i Barbary.

29.10.2017        Orkan jest to wiatr który wieje z prędkością powyżej 33m/s, a powoduje bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne). Są one skutkiem dużej różnicy temperatur, powodującej ogromne różnice ciśnienia między Oceanem Atlantyckim i Eurazją. Tym razem od niedzieli szleje Orkan Grzegorz, który również na działkach spowodował straty. Na szczęście są to tylko straty materialne. Aby w przyszłości uniknąć strat materialnych i utraty zdrowia a nawet życia, zwracamy się do wszystkich działkowców o usuwanie wysokich drzew, a przynajmniej ich przycięcie.

20171029_075423_Burst01 20171029_075658 20171029_075513

7.10.2017         Od godz 11:00 do 15:00 odbyły się dwa zebrania sprawozdawcze IMG_6482kół działkowców w ROD.
1. Prezes Zarządu Józef Szczytko omówił funkcjonowanie ogrodu pod rządami nowej ustawy oraz wnoszenie opłat przez działkowców.
2. Przewodnicząca Komisji Ekologii Danuta Pawlik przedstawiła wyniki przeglądu, zagospodarowanie działek i alejek, przerastające gałęzie oraz zagrożenia wynikające z wysokich drzew.
3. V-ce prezes Ewa Kaźmierczak poinformowała o gospodarce odpadami komunalnymi i zielonymi, utrzymanie porządku na składowiskach odpadów.
4.   V-ce prezes Ludwik Czubat omówił inwestycje realizowane na ogrodzie.
5.   Pan Przemysław Kaliszan uzupełnił sprawozdanie dotyczące inwestycji.
6.  Instruktorzy Ogrodowi zainteresowali działkowców roślinami leczniczymi, trującymi oraz niebezpieczną żmiją zygzakowatą.

9.09.2017           W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Euro 2012 uroczyście świętowano Okręgowy Dzień Działkowca,  Finałem uroczystości było wręczeSCAN0002nie nagród w konkursie „ROD Roku 2017”  – Ogrodem Roku w Okręgu został poznański ROD im. Żwirki Wigury II. Dyplomy uznania i nagrody wręczali w towarzystwie prezesa OZ PZD Prezydent Poznania i Starostowie Powiatów dla ogrodów ze swojego terenu. Wyróżniono także 24 działki, które zostały laureatkami konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017”  – z naszego Ogrodu wyróżniono działkę nr 343 Państwa Idczak Joanny i Dariusza. Wyróżnieni działkowcy otrzymali także dyplomy i nagrody.

Dzień-działkowca-02Dzień-działkowca-29Dzień-działkowca-06

19.08.2017          W dniu 19.08.2017 r. odbył się festyn z okazji DOŻYNEK.   Już IMG_6312od godziny 12:00 zbierano na konkurs przygotowane przez działkowców bukiety kwiatów oraz kosze z warzywami i owocami, wydawano też talony na grochówkę. Natomiast w świetlicy domu działkowca zorganizowano wystawę pod hasłem ” ROD Żwirki i Wigury II ostoją chronionych gatunków zwierząt”.

Po oficjalnym otwarciu o 16:00 i posiłku w postaci grochówki rozpoczęły się konkursy: piłki siatkowej o skrzynkę piwa od Prezesa, strzelanie z wiatrówki z nagrodami, dwa ognie – gra dla dzieci oraz popychanie miotłą brzozową piłki siatkowej. Wydawano też watę cukrową oraz lody. Rozstrzygnięto konkursy:
– kwiatów: 1 miejsce działka nr 681, 2 miejsce działka nr 121.
– warzyw i owoców: 1 miejsce działka nr 683, 2 miejsce działka nr 461, 3 miejsce działka nr 154.
Nagrodzono również najładniejsze działki o numerach: 67, 93, 259, 350, 437, 553/555, 654 po 1 na każdy sektor w postaci karmnika dla ptaków oraz po 1 kilogramie nawozów.
Dodatkowo wyróżniono działki o numerach: 183 – za wzorowe przycięcie świerków, 49 – za przycięcie żywotników na wysokość płotu (zgodnie zaleceniem regulaminu), 551 – za pomoc przy kontenerach z odpadami zielonymi. Działkowcy przy muzyce bawili się aż do północy.

17.06.2017    W dniu 17.06.2017 r. o godz. 14:00 odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień związkowych oraz podziękowanie Panu Jurkowi Wątorowi za doskonałą i długoletnią pracę jako przewodniczącego Komisji Ekologii. Pod nie obecność Prezesa Józefa Szczytko odznaczenia wręczała Pani Teresa Lorenz z OZ PZD.
IMG_58331. Srebrną odznaką „Zasłużony Działkowiec” dla:
Dajlidko Jadwiga,  Pajchrowski Janusz , Rolnik Zygmunt ,  Radzikowski Bogdan.
2. Brązową odznaką ” Zasłużony Działkowiec dla:
Klimecka Janina, Cyl Stanisław, Kmieć Jan, Gania Maria, Herman Grażyna, Wiśniewska Maria, Trzcińska Małgorzata, Karmelita Lucyna.
Wszystkich ugoszczono drobnym poczęstunkiem.

10.06.2017                        W dniu 10.06.2017 r. odbył festyn z okazji obchodów Dnia IMG_5350Dziecka pod hasłem „Zwierzęta w ogrodzie”. Mimo nie najlepszej pogody frekwencja dopisywała. W programie przewidziano dmuchaną zjeżdżalnię, trampolinę, konkurencje sportowe, warsztaty plastyczne, łowienie rybek, malowanie twarzy dzieci, mikrofon dla wszystkich, baloniki do nieba. Wszyscy uczestnicy otrzymywali soczki, lody, cukierki i inne drobne nagrody rzeczowe.

25.03.2017        O godzinie 11:30 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego 20170326_140642ROD. Przegłosowano 12 uchwał. Dotyczyły one między innymi: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Zarządu, preliminarza finansowego, wysokości opłat. Uchwalono również plan konserwacyjno-remontowy. Podjęto uchwały dotyczące wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD oraz wniosku o zmianę planu zagospodarowania ROD.

11.01.2017              W związku z reportażami w programie TVP „Magazyn logo2Śledczy Anity Gargas” oraz artykułów w Gazecie Wyborczej, Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu zwraca się z apelem do Działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji.

APEL

18.11.2016       O godz. 17:00 na Galii Finałowej XXIII edycji konkursu „Zielony Poznań” img_1916Nasz Ogród otrzymał jedno z trzech wyróżnień. Uroczyście wręczono Nam dyplom uznania „za dużą ilość zgłoszonych obiektów i wyjątkowo sprawny przebieg I etapu Konkursu”.

 Dyplom

8.10.2016          Odbyło się zebranie sprawozdawcze kół. Omówiono :
348-31. Zagospodarowanie ogrodu,
2. Wyniki przeglądu działek,
3. Przypomniano o konieczności przycięcia gałęzi wyrastających poza ogrodzenie,
4. Gospodarkę odpadami komunalnymi i zielonymi,
5. Utrzymanie porządku na stanowiskach odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych,
6. Realizację inwestycji uchwalonych na walnym zebraniu, a dotyczących modernizacji węzła wodnego, instalacji szafek energetycznych na alejkach i wyniesienie liczników z altan na alejki,
7. Problemy z dotyczące pojazdów na terenie ROD,
8. Ochronę ogrodu.
Ostatnie pół godziny przewidziano na pytania i dyskusję.

6.09.2016           PODZIĘKOWANIE  – Dyrekcja Dwujęzycznego Przedszkola Polsko img_1913– Niemieckiego „Ene due Rabe” mieszczącego się na ul. M.Palucha 15 w Poznaniu złożyła serdeczne podziękowania za udostępnienie dzieciom placu zabaw w  naszym Ogrodzie. Dzieci w ten sposób zdobywają wiele nowych doświadczeń, pogłębiają swoją wiedzę przyrodniczą, nawiązują kontakty z działkowcami.  Podziękowanie tutaj.

27.08.2016      Odbył się na naszym ogrodzie festyn z okazji  „Dnia DSC02935Działkowca”. Dla wszystkich była wata cukrowa. Na działkowców czekała zabawa przy muzyce Disko-Polo. Po oficjalnym otwarciu dożynek dwoma dużymi bochnami chleba, rozpoczęły się konkursy i zawody sprawnościowe uhonorowane nagrodami. Działkowcy raczyli się smaczną grochówką z kiełbaską, chlebkiem ze smalcem i ogórkami małosolnymi. Można było dowiedzieć się o życiu pszczół oraz zakupić miód. Dla dzieci i nie tylko była wata cukrowa. Zabawa taneczna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Działkowcy bawili się wspaniale.

25.06.2016      W Domu Działkowca o godz. 14:00 odbyło się uroczyste IMG_1576wręczenie odznak Zasłużonego Działkowca oraz dyplomów i upominków dla wytypowanych najładniejszych działek. Po oficjalnej uroczystości działkowcy zostali poczęstowani kawą i ciastem.                Od godz. 18:00 odbyła się zabawa taneczna pod hasłem „Noc Świętojańska”. Bawiących było niewielu z powodu deszczu, ale bawili się doskonale do godz. 23:00.

4.06.2016      Zorganizowano festyn z okazji „Dnia Dziecka” pod hasłem DSC02935Rodzinne Ogrody Działkowe przyjazne dzieciom „Bo wszystkie dzieci są nasze” Dzieci pomagają słabszym od siebie. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się konkursy i zawody sprawnościowe, muzyczne i plastyczne.  Dużym powodzeniem cieszyła się również zjeżdżalnia, przejażdżka bryczką, wystawa gołębi, pokaz edukacyjny pracy pszczół. Miodem zostały poczęstowane dzieci. Całą atmosferę umilała muzyka. Wszystkie dzieci otrzymały napoje, lody, oraz watę cukrową. Dla wyróżniających się przewidziano nagrody w postaci słodyczy i nagród rzeczowych. Zapewniono również upominki dla najmłodszego uczestnika w postaci baloników. Przeprowadzono zbiórkę „nakrętek ” przeznaczoną na rehabilitację chorego na porażenie mózgowe Mariuszka, który był również gościem na imprezie.

23-29.05.2016      Przeprowadzono całościowy przegląd działek. Wyniki 348-3przeglądu: 23 działki wzorowe, 382 działki b.dobre , 219 – działek dobrych, 47 – dostatecznych, 29 działek zaniedbanych. Nie oceniono 7 działek z powodu spalonej instalacji, rozpoczętej budowy na działce lub działek Zarządu. Wybrano 7 najładniejszych ogródków po jednej na sektor, działka nr: 51, 145, 189, 288, 387, 557, 703.