22.02.2024

Z powodu pogody i miękkich alejek bramy pozostaną zamknięte w sobotę.
Przypominamy, że w tą sobotę w godzinach 10.00-12.00 czynne jest biuro Zarządu.
W marcu biuro czynne w sobotę 9 i 23 w godzinach 10.00-12.00.

26.01.2024

1. Z powodu małego ruchu na dyżurach w miesiącach zimowych, w lutym dyżur Zarządu odbędzie się raz – 24.02.
2. W marcu dyżury odbędą się w soboty 9 i 23.
3. W tym roku Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 14.04. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

14.01.2024

Bardzo prosimy o nie rozrzucanie chleba w okolicy śmietników (ani nigdzie indziej). Osoba, która to robi prawdopodobnie ma dobre intencje i myśli, że karmi ptaki. Ale chleb nie jest dobrym pokarmem dla ptaków. W czasie trawienia wytwarza kwas, który zakwasza układ pokarmowy ptaków, prowadząc do biegunek i innych poważnych schorzeń, np. kwasicy żołądka lub zespołu anielskiego skrzydła, nieuleczalnego u dorosłych ptaków, który powoduje wyrastanie skrzydeł do góry, co utrudnia lot i może doprowadzić ptaki do śmierci.
Po drugie leżące jedzenie w pobliżu śmietników zwabia gryzonie i dziki.
Bardzo prosimy o nie wyrzucanie jedzenia w okolicy śmietników i zwracanie uwagi gdybyście Państwo widzieli, gdy ktoś to robi.

8.01.2024

Informujemy,  że  otrzymaliśmy rozliczenie prądu Enea na terenie naszego ROD. Do not z grudnia 2023 będzie  doliczone 0,23 zł za 1kwh powyżej 250 kwh. Naliczenia  będą do końca stycznia i każdy działkowiec zostanie poinformowany indywidualnie. Ceny prądu w 2024 roku.

15.12.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 394/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn.  „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 393/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Działka – moja pasja”

14.12.2023

Informujemy, że powiadomienia o naliczeniach zostały wysłane. Wszystkie pytania proszę kierować pod nr 531331720. Ponieważ nie wszyscy odczytali maila, będą wysłane sms-y z informacją ile pozostało do zapłaty. Kwota podana w mailu lub sms-sie jest kwotą do zapłaty po rozliczeniu plusów i minusów. PROSZĘ WPŁACAĆ DOKŁADNIE PODANĄ KWOTĘ. 

10.12.2023

Skarbnik kończy naliczenia należności za prąd, wodę i zaczyna wysyłać informację o opłatach od działki 705. Do niedzieli 10.12.23 wszyscy powinni zostać poinformowani. PROSZĘ WPŁACAĆ DOKŁADNIE PODANĄ KWOTĘ aby nie powstawały nadpłaty z którymi system sobie nie radzi.    Jest problem z odczytami wodomierzy. Dlatego część działek naliczenie za wodę otrzyma na wiosnę przed sezonem.

4.12.2023

Woda dostępna przy bramie od ul. 5 Stycznia nadal nie jest zdatna do spożycia. Aquanet po dwukrotnym płukaniu rur i badaniu wody stwierdził iż w obecnych warunkach pogody zimowej nie może nadal prowadzić kolejnych płukań sieci wodociągowej. Prace te mogą doprowadzić do awarii lub oblodzenia terenu. Do kolejnych działań przystąpią po okresie zimowym. Proszą o cierpliwość gdyż sprawa jest nietypowa. 

24.11.2023

Polecamy wynajem sali z zapleczem kuchennym. Rezerwacja pod numerem 531-331-720. Szczegóły w zakładce wynajem sali.

16.11.2023

WAŻNA INFORMACJA

Od 2024 roku KASA bedzie zlikwidowana, a płatność należy regulować tylko na konto bankowe ogrodu.

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001

10.11.2023

W listopadzie są przeprowadzane odczyty wody i prądu. Rozliczenie będzie do 10 grudnia z terminem zapłaty do 30.12.23 r. Na dzień dzisiejszy zadłużenie Działkowców wynosi 29 tys. zł. Każdemu kto ma zadłużenie zostaną naliczone odsetki, a brak opłaty za energię elektryczną spowoduje odłączenie prądu.

9.11.2023

Gospodarz odbiera telefony tylko w swoich godzinach pracy. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z Zarządem.

1.11..2023

Od 1 listopada bramy będą otwarte w soboty od 8:00 do 16:00 jeśli na to pogoda pozwoli z wyjątkiem świąt.

W listopadzie zmieni się nam gospodarz. Panu Przemysławowi Dorna bardzo dziękujemy za dotychczasową pracę i opiekę nad naszym ROD. Nowy gospodarz nie będzie otwierał bram. W razie szczególnej potrzeby można dzwonić do Prezesa, Wiceprezesa lub skarbnika

Pani skarbnik w grudniu prześle państwu ostatnie rozliczenia na za ten rok. Działkowców którzy nie uregulowali jeszcze opłat za ten rok prosimy o wpłaty. Przypominamy iż półroczna zwłoka wg. regulaminu może skutkować wypowiedzeniem dzierżawy działki.

27.10.2023

Prosimy do odwołania o nie korzystanie z wody pitnej od ul. 5 Stycznia, ponieważ jest mętna i brązowa.

 

24.09.2023

Dyżury Zarządu i Kasy w godzinach 10:00 do 12:00:

styczeń 13.01.2024 i 27.01.2024

luty 24.02.2024

marzec 9.03.2024 i 23.03.2024

9.07.2023

Zarząd przypomina o obowiązku aktualizacji danych takich jak adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail . Bez takiej aktualizacji nie dochodzą ważne informacje. Prosimy o więcej zainteresowania w sprawie opłat za działkę lub prąd. Po terminie wyznaczonym tj 30.06.będą naliczane ustawowe odsetki ,a brak terminowej zapłaty za energię elektryczną spowoduje odłączenie prądu. DOTYCZY TO DZIAŁEK KTÓRE PRZEKROCZYŁY 250 KWh i mają naliczenia co 2 miesiące. Wszelkie informacje o opłatach udziela skarbnik tel. 531 331 720

10.05.2023

Informujemy ,że pierwsze naliczenia za prąd są już gotowe z terminem zapłaty do 30.06.2023r.

Działki, które przekroczyły 250KWh dostały dwie noty do zapłaty.

Zarząd prosi o terminowe wpłaty. Zadłużenie za prąd (szczególnie osób z dużym rachunkiem) BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYŁĄCZENIEM PRĄDU. Ponowne podłączenie prądu po uregulowaniu płatności to koszt 200zł.

Informujemy, że  będą kontrolowane liczniki prądu i każdy licznik oraz szafka zaplombowana(jest wprowadzona ewidencja plomb pod dany numer działki). Zerwanie plomby grozi karą pieniężną.

Wszystkie awarie prądu oraz konieczność otwarcia szafki prosimy zgłaszać do Zarządu. Tylko osoba upoważniona może zerwać plombę i udostępnić dostęp do licznika.

Przypominamy o zakazie hałasowania w niedzielę i święta. Prosimy o nie koszenie trawy i prowadzenia prac budowalnych .

Bramy w sezonie tj kwiecień-wrzesień 2023r otwarte są w każdy wtorek i czwartek od 8.00-20.00.

W soboty bramy nie są otwierane zgodnie z decyzją większości głosów na walnym zebraniu ,które odbyło się 23.04.2023r.

Przypominamy o zakazie pozostawiania samochodów na alejkach. Wjazd tylko i wyłącznie, aby wyładować samochód do maksymalnie 30min. 

Niedługo pojawią się znaki drogowe umożliwiające straży miejskiej wystawiania mandatów karnych dla kierowców aut parkujących na alejkach.

30.04.2023

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w 2023r.

W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie rozliczenia prądu w 2023r. informujemy o opłatach za zużycie energii.

Cena za 1 KWh energii elektrycznej proponujemy w wysokości 0.76zł do wysokości 250KWh na działkę.

Wynika to z ceny 1KWh na fakturze za zużycie energii elektrycznej w okresie styczeń-luty 2023r. W przypadku zmiany kosztów 1 KWh Zarząd będzie zobligowany do zmiany tej opłaty. Zwróćmy uwagę, że ustawa zamroziła 1 KWh do wysokości limitu 250 KWh wyłącznie do ceny energii, a nie kosztów pozostałych (kosztów przesyłu).

Powyżej zużycia 250 KWh stosować będziemy stawkę wynikającą z faktur wystawionych przez zakład energetyczny przy uwzględnianiu ceny maksymalnej 693zł netto za 1 MWh oraz koszty przesyłu (w ocenie Zarządu będzie to ok 1,00zł za 1KWh).

Apelujemy o oszczędne gospodarowanie energią elektryczną.

Informujemy, że na początku maja będą przeprowadzone odczyty prądu. Naliczenie ok. 10maja 2023.

29.04.2023

Za świetlicą przy hydrofornii postawiliśmy ogólnodostępną toaletę wraz z umywalką.

Prosimy o pozostawienie toalety w czystości i dbanie o nasze wspólne dobro.

Planujemy również zrobić zlewnię dla toalet turystycznych.

Będzie ona od strony ul. 5 Stycznia , przy domu ochrony.

Będziemy Państwa informować na bieżąco.

W celu wylania zawartości toalet turystycznych prosimy o kontakt z Zarządem.

ZAKAZ WYLEWANIA ZAWARTOŚCI TOALET TURYSTYCZNYCH DO TOI-TOI.

Teren wokół świetlicy jest monitorowany, w przypadku złamania zakazu na działkowca zostanie nałożona opłata w wysokości 100zł za wywóz nieczystości.

28.04.2023

ŻYWOPŁOTY,DRZEWA I KRZEWY W ROD

Wobec licznych interwencji użytkowników działek w sprawie utrzymania żywopłotów, drzew i krzewów posadzonych przy granicy działki lub wręcz na terenie ogólnym ( zwłaszcza na drogach wewnętrznych i alejkach ogrodowych) Zarząd ROD prosi o przycięcie lub wręcz wycięcie krzewów(drzew) zwężających drogi wewnętrzne. Sadzenie żywopłotów, krzewów, drzew na terenach ogólnych przez użytkowników działek jest nielegalne. Przerastanie drzew, krzewów na teren dróg wewnętrznych (alejek) jest uciążliwe dla innych użytkowników działek i często utrudnia lub nawet uniemożliwia dojazd do działek. W takiej sytuacji Zarząd wzywa ich do usunięcia, a w wypadku braku reakcji jest zmuszony do ich usunięcia (na koszt działkowca) i będzie to realizował w szczególnie drastycznych przypadkach.

Prosimy o nieutrudnianie sobie życia nawzajem i przestrzeganie zasad współżycia działkowego.

BASENY NA DZIAŁCE ROD

Zaczyna się sezon i będziemy korzystać z basenów ogrodowych.
Zarząd prosi o niewylewanie wody jednorazowo. Przy dużych basenach zalewani są sąsiedzi lub alejki.

Każdy użytkownik basenu jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody.

 21.02.2022

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tak zwane gratowiska znajdują się w Poznaniu w dwóch lokalizacjach:

  • 28 Czerwca 1956 r. nr 284, Poznań, Telefon: 61 833 22 12
  • Wrzesińska 12, Poznań, Telefon: 61 611 08 11

Dodatkowo jest możliwość dostarczenia odpadów także w Suchym Lesie,    ul. Meteorytowa 1
Telefon: 61 811 96 67

Pragniemy także zauważyć, że w okolicy naszego ROD odbywają się zbiórki mobilne i bardzo prosimy o korzystanie z takiej możliwości zamiast pozostawiać śmieci gabarytowe lub sprzęt rtv, agd na terenie ROD. 

Harmonogram i informacje o gratowozie. https://www.poznan.pl/mim/wortals/odpady/gratowoz,p,59540,59561.html?wo_id=904

Pamiętajcie Państwo, że od tego zależą opłaty jakie wszyscy będziemy ponosili.