1. Regulamin dla pojazdów wjeżdżających na teren ROD

3. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku

4. Statut Polskiego Związku Działkowców

5. Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych

6. Prawo Budowlane 

7. Wnisek dotyczący zamiaru budowy altany / modernizacji altany / wykonania basenu/ wykonania oczka wodnego/ wykonania szamba/ wykonania ogrodzenia działki/ zmiany podłączenia wody/ podłączenia energii elektrycznej

8. Dokumenty do pobrania dla działkowców ze strony PZD

9. Wnioski na wycięcie drzew i krzewów

     –   Wnioski na wycięcie drzew i krzewów

     –   Wniosek o wydanie zgody właściciela nieruchomości na  wycięcie drzew i krzew

10Oświadczenie dotyczące wywozu nieczystości

11. Wnioski dla działkowców ubiegających się o działkę:

12. Ustawa o Ochronie Przyrody