Opłata ogrodowa za rok 2022 uchwalona na Walnym Zebraniu dnia 21.05.2022r:

WYSOKOŚĆ OPŁATY OGRODOWEJ UZALEŻNIONA JEST  OD M² DANEJ DZIAŁKI

◄ Składka członkowska w PZD                                                        – 6,00 zł
◄ Opłata ogrodowa / 1,60 x  ……. m²                                         …………..…….. w tym partycypacja 0,10 zł do OZ PZD     

◄ Wywóz odpadów komunalnych                                                  – 280,00 zł

——————————————————————————————

                                                                               Łącznie:     ………………………

Opłata ogrodowa wodna                  – 1,50 zł / m³ •

Termin wnoszenie opłat za działkę do 30 czerwca 2023 roku 
Za zużytą energię oraz wodę po rozliczeniu liczników wg wskazania

Wpłaty należy dokonywać przede wszystkim na rachunek bankowy

ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu. Poznański Bank Spółdzielczy z dopisanym nr. działki i nazwisko działkowca

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001