Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar
-
Dostępne
 
-
Zarezerwowano
 
-
Oczekujące

Szanowni Państwo,

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury II ul. Bukowska 235 informuje o możliwości wynajęcia sali na imprezy rodzinne, okolicznościowe i firmowe. Nasz Dom Działkowca posiada ogrzewaną salę, która może pomieścić około 40 osób. Zapewniamy zaplecze sanitarne, kuchnie wyposażoną m.in. w kuchenkę z piekarnikiem, lodówkę, zmywarkę, mikrofale i ciepłą wodę. Kuchnia wyposażona w zastawę stołową.

Możliwość zorganizowania imprezy samodzielnie lub przy współpracy firmy cateringowej.

Kontakt w sprawie terminu i rezerwacji pod nr tel 531-331-720

albo e-mail(podając imię i nazwisko, data imprezy, telefon i ewentualnie nr działki) rodzwirkiiwigury2@gmail.com

W dniu rezerwacji wymagana kaucja zwrotna.

Wpłaty na konto SGB Poznański Bank 71 9043 1070 2070 0010 0579 0001.

KOSZT WYNAJĘCIA

* 450 zł działkowiec (cena raz na rok) kaucja 300 zł, cena nie dotyczy Świąt i i Sylwestra

* 900 zł kaucja 600 zl dla osób poza naszym ROD

* 1500 zł kaucja 1000 zł w dni Świąteczne, Andrzejki, święta Wielkanocne itp.

* 2500zł Sylwester kaucja 1500 zł

Sala do zdania do godz 10:00

Do każdego wynajmu doliczany jest prąd wg zużycia.

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN WYNAJĘCIA SALI NA ROD IM. ŻWIRKI I WIGURY II

1.Osoba starająca się o wynajem sali musi mieć ukończone 18 lat.

2.Rezerwacji należy dokonać poprzez zgłoszenie Zarządowi pod nr tel 531-331-720 albo e-mail (podając imię i nazwisko, data imprezy, nr telefonu i ewentualnie nr działki) rodzwirkiiwigury2@gmail.com lub osobiście w godzinach dyżuru Zarządu. W dniu rezerwacji wymagana kaucja zwrotna.

3.Na 14dni przed terminem rezerwacji należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za wynajem sali, odebrać umowę i dokonać wszystkich opłat na konto bankowe

SGB Poznański Bank 71 9043 1070 2070 0010 0579 0001.

4. O pierwszeństwie wynajmu w danym dniu decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Osoba, która złożyła podanie o wynajem sali może się wycofać bez potrącenia kosztów, jeśli zgłosi taki zamiar Zarządowi ROD w terminie co najmniej 31 dni.

6.W przypadku anulowania podania o użyczenie w terminie poniżej 30 dni od daty wynajmu sali kaucja nie zostanie zwrócona.

7.Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w świetlicy podczas wynajmu.

8. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Domu Działkowca oraz zapleczu sanitarno-gastronomicznym.

9.Przejęcie i zdanie sali należy dokonać kontaktując się z osobą wyznaczoną przez Zarząd. Zdanie kluczy od sali powinno nastąpić do godz.10:00 dnia następnego po zakończeniu wynajmu lub ustalenie indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wynajem.

10.Wynajmujący ze sali zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości pomieszczeń oraz do ich sprzątnięcia po zakończenia wynajmu. W przeciwnym razie kaucja nie zostanie zwrócona.

11.Podczas zdania obiektu(sali,zaplecza,kluczy,wyposażenia)wynajmujący i osoba odpowiedzialna za przejęcie świetlicy stwierdzają ewentualne uszkodzenia i braki. Na tę okoliczność sporządzony będzie protokół.

12.Wynajmujący ma obowiązek usunąć uszkodzenia i braki na własny koszt w terminie do 3 dni. W przypadku nie dotrzymania terminu kaucja zostanie przeznaczona na pokrycie szkód.

Jeśli szkody przewyższą wartość kaucji Zarząd oszacuje wartość naprawy wyrządzonych szkód i wystawi stosowny rachunek Wynajmującemu.

13. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku.

14. Wynajmujący z sali ma obowiązek usunąć do kontenerów wszelkiego rodzaju odpady i śmieci, które powstały w trakcie wynajmu, z budynku oraz terenu przyległego do Domu Działkowca, szczególnie niedopałków papierosów.

Podstawa Prawna Regulaminu. Uchwała Zarządu ROD 76/2022 z dnia 18.10.2022