Wczytuję kalendarz...
Powered by Booking Calendar
-
Dostępne
 
-
Zarezerwowano
 
-
Oczekujące
·
 
-
Częściowo zarezerwowane

Szanowni Państwo,

Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury II ul. Bukowska 235 informuje o możliwości wynajęcia sali na imprezy rodzinne, okolicznościowe i firmowe. Nasz Dom Działkowca posiada ogrzewaną salę, która może pomieścić około 40 osób. Zapewniamy zaplecze sanitarne, kuchnie wyposażoną m.in. w kuchenkę z piekarnikiem, lodówkę, zmywarkę, mikrofale i ciepłą wodę. Kuchnia wyposażona w zastawę stołową.

Możliwość zorganizowania imprezy samodzielnie lub przy współpracy firmy cateringowej.

Kontakt w sprawie terminu i rezerwacji pod nr tel 531-331-720

albo e-mail(podając imię i nazwisko, data imprezy, telefon i ewentualnie nr działki) rodzwirkiiwigury2@gmail.com

W dniu rezerwacji wymagana kaucja zwrotna.

Wpłaty na konto SGB Poznański Bank 71 9043 1070 2070 0010 0579 0001.

KOSZT WYNAJĘCIA

* 450 zł działkowiec (cena raz na rok) kaucja 300 zł, cena nie dotyczy Świąt i i Sylwestra

* 900 zł kaucja 600 zl dla osób poza naszym ROD

* 1500 zł kaucja 1000 zł w dni Świąteczne, Andrzejki, święta Wielkanocne itp.

* 2500zł Sylwester kaucja 1500 zł

Sala do zdania do godz 10:00

Do każdego wynajmu doliczany jest prąd wg zużycia.

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN WYNAJĘCIA SALI NA ROD IM. ŻWIRKI I WIGURY II

1.Osoba starająca się o wynajem sali musi mieć ukończone 18 lat.

2.Rezerwacji należy dokonać poprzez zgłoszenie Zarządowi pod nr tel 531-331-720 albo e-mail (podając imię i nazwisko, data imprezy, nr telefonu i ewentualnie nr działki) rodzwirkiiwigury2@gmail.com lub osobiście w godzinach dyżuru Zarządu. W dniu rezerwacji wymagana kaucja zwrotna.

3.Na 14dni przed terminem rezerwacji należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za wynajem sali, odebrać umowę i dokonać wszystkich opłat na konto bankowe

SGB Poznański Bank 71 9043 1070 2070 0010 0579 0001.

4. O pierwszeństwie wynajmu w danym dniu decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Osoba, która złożyła podanie o wynajem sali może się wycofać bez potrącenia kosztów, jeśli zgłosi taki zamiar Zarządowi ROD w terminie co najmniej 31 dni.

6.W przypadku anulowania podania o użyczenie w terminie poniżej 30 dni od daty wynajmu sali kaucja nie zostanie zwrócona.

7.Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w świetlicy podczas wynajmu.

8. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Domu Działkowca oraz zapleczu sanitarno-gastronomicznym.

9.Przejęcie i zdanie sali należy dokonać kontaktując się z osobą wyznaczoną przez Zarząd. Zdanie kluczy od sali powinno nastąpić do godz.10:00 dnia następnego po zakończeniu wynajmu lub ustalenie indywidualnie z osobą odpowiedzialną za wynajem.

10.Wynajmujący ze sali zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości pomieszczeń oraz do ich sprzątnięcia po zakończenia wynajmu. W przeciwnym razie kaucja nie zostanie zwrócona.

11.Podczas zdania obiektu(sali,zaplecza,kluczy,wyposażenia)wynajmujący i osoba odpowiedzialna za przejęcie świetlicy stwierdzają ewentualne uszkodzenia i braki. Na tę okoliczność sporządzony będzie protokół.

12.Wynajmujący ma obowiązek usunąć uszkodzenia i braki na własny koszt w terminie do 3 dni. W przypadku nie dotrzymania terminu kaucja zostanie przeznaczona na pokrycie szkód.

Jeśli szkody przewyższą wartość kaucji Zarząd oszacuje wartość naprawy wyrządzonych szkód i wystawi stosowny rachunek Wynajmującemu.

13. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku.

14. Wynajmujący z sali ma obowiązek usunąć do kontenerów wszelkiego rodzaju odpady i śmieci, które powstały w trakcie wynajmu, z budynku oraz terenu przyległego do Domu Działkowca, szczególnie niedopałków papierosów.

15. Od godz. 22.00 do 6.00 rano obowiązuje cisza nocna. Muzyka musi być  zciszona tak aby nie przeszkadzała  Działkowcom ROD.

16. Na terenie wynajętego budynku tzn. sali i kuchni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów  i e-papierosów.

Podstawa Prawna Regulaminu. Uchwała Zarządu ROD 76/2022 z dnia 18.10.2022