Opłata ogrodowa za rok 2022 uchwalona na Walnym Zebraniu dnia 21.05.2022r:

WYSOKOŚĆ OPŁATY OGRODOWEJ UZALEŻNIONA JEST  OD M² DANEJ DZIAŁKI

◄ Składka członkowska w PZD                                                        – 6,00 zł
◄ Opłata ogrodowa / 1,60 x  ……. m²                                         …………..…….. w tym partycypacja 0,10 zł do OZ PZD     

◄ Wywóz odpadów komunalnych                                                  – 200,00 zł

◄ Stała opłata energetyczna                                                             – 10,00 zł

◄ Opłata za wodę pitną                                                                     – 5,00 zł

◄ Opłata inwestycyjno-remontowa                                            – 100,00 zł (partycypacja w zakupie profesjonalnego rębaka, oraz na rozbudowę monitoringu i oświetlenia naszego ROD)

——————————————————————————————

                                                                               Łącznie:     ……………………….

Opłaty wpisowe

Opłaty jednorazowe dotyczące nowych członków: •
Opłata wpisowa                                     – 300,00 zł •
Opłata inwestycyjna                             – 925,00 zł •
Podłączenie prądu (nowe przyłącze) – 270,00 zł •

Opłata za ponowne podłączenie energii – 100,00 zł (w przypadku wyłączenia z przyczyn leżących po stronie działkowca np: za nieterminowość w opłatach)

Opłata ogrodowa wodna                  – 1,50 zł / m³ •

odsetki za nieterminowe opłaty: 5,6% w stosunku rocznym

Termin wnoszenie opłat za działkę do 30 czerwca 2022 roku 
Za zużytą energię oraz wodę do 30 listopada  2022 roku po rozliczeniu liczników wg wskazania

Wpłaty należy dokonywać przede wszystkim na rachunek bankowy

ROD im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu. Poznański Bank Spółdzielczy z dopisanym nr. działki i nazwisko działkowca

71 9043 1070 2070 0010 0579 0001