Zarząd ROD im. Żwirki i Wigury II informuje o zakończeniu prac związanych z pomiarami Geodezyjnymi dotyczącymi opracowania nowego Planu Zagospodarowania Ogrodu. Plan zagospodarowania z widocznymi powierzchniami poszczególnych działek został wywieszony w gablotach przy głównych bramach ogrodu oraz w gablocie przy kasie.

Uwagi oraz reklamacje dotyczące pomiarów geodezyjnych przyjmowane będą przez Zarząd ROD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017 r.

Po zatwierdzeniu Planu Zagospodarowania przez  Prezydium OZ PZD przygotowane zostaną aneksy do umowy dzierżawy, które będą wydawane działkowcowi wraz z mapką.

Plan Zagospodarowania Ogrodu