STOWARZYSZENIE OGRODOWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. Żwirki i Wigury II
60-189 Poznań , ul Bukowska 235

adres do korespondencji
Urząd Pocztowy 60-160 Poznań 47   skrytka pocztowa 32
e-mail: rodzwirkiiwigury2@gmail.com

NIP: 779-14-00-477
REGON: 00701591540605

Konto bankowe ROD Poznański Bank Spółdzielczy :                                                        71 9043 1070 2070 0010 0579 0001 

1. Dyżury Członków Zarządu – Przyjęcia Interesantów:

W sezonie : sobota 10.00 – 12.00

2. Dyżury Gospodarza Ogrodu ( Dom Działkowca): P. Dorna
Poniedziałek – środa w godzinach   12:00-14:00        Tel. 661 808 991
czwartek w godzinach   10:00 – 12:00
Piątek    w godzinach     12:00 – 14:00
sobota w godzinach       11:00 – 14:00

3. Dyżury Elektryka Ogrodu:    (dom Działkowca) : P. Łuczyk (dz.320)                   Tel:   607-302-812
Czwartek w godzinach    14:00-18:00
Sobota w godzinach        10:00-14:00
Niedziela w godzinach    10:00-14:00

4. Awarie wodne na terenie ROD proszę zgłaszać pod numerem:
Tel. 609 449 839