STOWARZYSZENIE OGRODOWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
im. Żwirki i Wigury II
60-189 Poznań , ul Bukowska 235

adres do korespondencji
Urząd Pocztowy 60-160 Poznań 47   skrytka pocztowa 32
e-mail: rodzwirkiiwigury2@gmail.com

NIP: 779-14-00-477
REGON: 00701591540605

Konto bankowe ROD Poznański Bank Spółdzielczy :                                                        71 9043 1070 2070 0010 0579 0001 

1. Dyżury Członków Zarządu – Przyjęcia Interesantów:

W sezonie : sobota 10.00 – 12.00

2. Gospodarz Ogrodu P. Dorna Tel. 661 808 991

3. Awarie wodne na terenie ROD proszę zgłaszać pod numerem:
Tel. 609 449 839