Skład Zarządu ROD

im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

 

Zarząd ROD

1. Prezes ROD-Jakub Kołpak 

 tel. 731 499 900

2. I vice prezes- Remigiusz Kuś 

 tel. 533 197 280

3. Sekretarz- Bogumiła Komorowska 

 tel. 537 480 505

4. Skarbnik- Lidia Sochacka 

 tel. 531 331 720

5. Członek zarządu- Mariusz Jabłoński

6. Członek zarządu- Adam Łysek ds.Ekologii

7. Członek zarządu – Tomasz Trzeciak

                                                  Pracownicy ROD

1. Gospodarz Ogrodu – Przemysław Dorna  

tel. 661 808 991

2. Instalator-hydraulik – Patryk Wlazik 

tel. 609 449 839

3. Elektryk Ogrodu – Piotr Łuczyk  (działka nr 320)  

tel. 607 302 812