Skład Zarządu ROD

im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

Zarząd ROD

1. Prezes ROD-Jakub Kołpak 

 tel. 731 499 900

2. I vice prezes- Adam Łysek ds. Ekologii

 tel. 570 683 000

3. Sekretarz- Bogumiła Komorowska 

 tel. 537 480 505

4. Skarbnik- Lidia Sochacka 

 tel. 531 331 720

5. Członkini zarządu – Kinga Dżumyło-Kalemba

 

Skład Komisji Rewizyjnej

  1. Przewodnicząca – Barbara Koprucka
  2. Zastępca              – Tomasz Piątek
  3. Sekretarz             – Natalia Małecka

                                                  Pracownicy ROD

1. Gospodarz Ogrodu – Mariusz Sztucki     tel. 661 808 991

2. Instalator-hydraulik – Patryk Wlazik      tel. 609 449 839

3. Awarie elektryczne                                       tel. 726-538-715

Delegaci na Zjazd Delegatów OZ PZD

1. Bogumiła Komorowska

2. Jan Sochacki