Skład Zarządu ROD

im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu

 

Pracownicy ROD

1.  Księgowa – Ewa Gontarz

2. Gospodarz Ogrodu – Dorna Przemysław tel. 661 808 991

3. Instalator-hydraulik – Wlazik Patryk tel. 609 449 839

3. Elektryk Ogrodu – Łuczyk Piotr  (działka nr 320)  tel. 607 302 812