Skład Zarządu ROD

im.Żwirki i Wigury II w Poznaniu

1.  Prezes Ogrodu – Czubat Ludwik tel 887-972-186
image.4
2. V-ce Prezes – Magdalena Hyży tel. 511-084-909

3. Sekretarz Zarządu – Pawlik Danuta tel.502-601-053
image.12
4. Skarbnik Zarządu – Bukowska Mariola tel. 790-211-510

5. Członek Zarządu – Przewodnicząca Komisji Ekologii – Agnieszka Konieczna 

6. Członek Zarządu – Sokalski Karol 

7. Członek Zarządu – Rykała Maria 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Przewodnicząca Komisji  – Waluk Jadwiga tel. 505-844-959

2. Z-ca Przewodniczącego – Lisek Barbara tel. 512-453-370

3. Członek Komisji – Krause Hanna tel. 696-612-408

Pracownicy ROD

1.  Księgowa – Ewa Gontarz

2. Gospodarz Ogrodu – Dorna Przemysław tel. 661 808 991

3. Instalator-hydraulik – Wlazik Patryk tel. 609 449 839

3. Elektryk Ogrodu – Łuczyk Piotr  (działka nr 320)  tel. 607 302 812