Historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu.

Rodzinny Ogród Działkowy  im. Żwirki i Wigury II  w roku 2018 obchodzi 55-lecie swojego istnienia.

Pierwszą łopatę pod ogród działkowy wbito wiosną 1963 roku. Wyznaczono wówczas granice działek i pojawili się pierwsi działkowcy. Jednak rejestracja prawna ogrodu nastąpiła dopiero w 1964 roku, wtedy też przyjął on nazwę Pracowniczego Ogrodu Działkowego Kadry WP i Pracowników Cywilnych Garnizonu Poznań. Ogród położony jest z dala od ruchliwych dróg – obok Lotniska Ławica, z możliwością dojazdu od strony ul. Bukowskiej oraz ul. Dąbrowskiego.

Początki były trudne dla działkowców oraz dla zarządu i gospodarza. Brak prądu, kolejki do studni, pompowanie wody do wiaderek i konewek oraz ciągłe karczowanie chwastów.

Pomimo wszelkich trudności ogród pomału, ale się rozwijał.

Centrum naszego ogrodu stanowi Dom Działkowca, który został wybudowany w 1969 roku,   jednak   dopiero po kapitalnym remoncie w 2005 roku w pełni służy działkowcom. W tym budynku jest świetlica, biuro zarządu, biuro gospodarza i kasa ogrodowa. Przed budynkiem znajduje się bogato wyposażony plac zabaw dla dzieci, ostatecznie zorganizowany w 2005 roku.

Ogród nasz posiada sieć wodociągową od 1975 roku (w latach 2009-2011 na indywidualnych działkach zostały założone liczniki wodne)  i jest w pełni zelektryfikowany od 1981 roku (w 2009 roku zainstalowano oświetlenie na terenie całego ogrodu).  Obecnie  w  ogrodzie nadal   trwa kilkuletnia inwestycja dotycząca montażu szafek energetycznych i wyniesienia liczników z altan na alejki.

W 1998 roku wprowadzono wywóz odpadów komunalnych, następnie ich segregacje, a od 2008 roku wywóz odpadów organicznych.

Od 2001 roku ogród jest obiektem chronionym, a od 2010 roku zatrudniamy  profesjonalną ochronę i jest zainstalowany monitoring. W ogrodzie wykonuje się wiele inwestycji. W 2008 roku przeprowadzono np. modernizację głównych dróg wewnątrz ogrodowych.

Ogród jest skomputeryzowany, zarówno system zarządzania jak i finanse. Najbardziej przełomowy rok w życiu naszego ogrodu to 2006. Nastąpiło szereg zmian personalnych (obecny Prezes kieruje Zarządem ROD od 2001 roku i jest czwartym z kolei ). Zmiana składu zarządu, powstanie nowych komisji – ekologicznej i społecznej. Wówczas też ogród zmienił swoją nazwę na Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury II.

Od 2006 roku w ogrodzie organizuje się festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Działkowca, czasami z okazji Nocy Świętojańskiej oraz w ostatnich latach także Dzień Zasłużonego Działkowca.

Bieżące wiadomości z życia ogrodu przekazywane są na tablicach informacyjnych które rozmieszczone są na terenie ogrodu i w świetlicy Domu Działkowca oraz w kwartalniku „Informator” czyli w naszej gazetce ogrodowej ( od 2008 r.) a także w Kronice Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury II. Skomputeryzowani działkowcy mogą korzystać ze strony internetowej naszego ROD.

Co roku odbywa się  konkurs na najpiękniejszą działkę. Nasi działkowcy biorą także udział w miejskim konkursie Zielony Poznań.

W 2017 roku ROD im. Żwirki i Wigury II wygrał konkurs na najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Okręgu Poznańskiego. W tym roku w krajowym konkursie na najlepszy ogród zostaliśmy wyróżnieni.

W przeciągu ostatnich lat w ogrodzie nastąpiło wiele zmian na lepsze. Jest jeszcze wiele planów na dalszy rozwój. Te plany można zrealizować dzięki zaangażowaniu wszystkich działkowców. Ogród jest piękny ale może być jeszcze piękniejszy i bardziej funkcjonalny.

  • materiał opracowała Jadwiga Waluk