Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym które odbyło się 14.04.2024

 1. Uchwała nr 1 – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2023.
 2. Uchwała nr 2 – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności   Zarządu ROD za okres kadencji.
 3. Uchwała nr 3 – Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 4. Uchwała nr 4 – Udzielenie absolutorium Zarządowi odchodzącemu.
 5. Uchwała nr 5 – Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 rok
 6. Uchwała nr 6 – Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za okres kadencji.
 7. Uchwała nr 15 – Zatwierdzenie planu pracy na rok 2024 – 2028.
 8. Uchwała nr 7 – Zatwierdzenie świadczeń pieniężnych i działalności społecznej
 9. Uchwała nr 8 – Wysokości opłaty ogrodowej i terminu wnoszenia w roku 2021
 10. Uchwała nr 9 – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2024 roku.
 11. Uchwała nr 10 – Montaż nowych lamp solarnych i ledowych.
 12. Uchwała nr 11 – Montaż progów zwalniających na szerokich alejach.
 13. Uchwała nr 12 – Wykonanie siłowni zewnętrznej składającej  się z czterech stanowisk.
 14. Uchwała nr 13 – Remont domku gospodarczego od ul. 5 Stycznia.
 15. Uchwała nr 14 – zgoda na wystawienie wniosku o uzyskanie dotacji z OZ PZD na wykonanie lamp solarnych i ledowych. (dofinansowanie w wysokości 10 tyś. zł. na wykonanie uchwały nr 10)
 16. Uchwała nr 16 – zatwierdzenie Preliminarzy finansowych na 2024 rok.
 17. Uchwała nr 17 – Ustalenie liczby członków Zarządu na 5 osób  i Komisji Rewizyjnej na 3 osoby
 18. Uchwała nr 18 – WYBORY do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Okręgowy  Zjazd  Delegatów PZD
 19. Uchwała nr 19 – Udzielenie pozwolenia na wykonanie planów i kosztorysu nowej sieci wodociągowej.
 20. Uchwała nr 20 – Wjazd i parkowanie na terenie swojej działki  – uchwała nie zatwierdzona 
 21. Uchwała  nr 21 – Otwarcie bram  w soboty w godz.: 8:00 do 13:00