1. Dane korespondencyjne i kontaktowe należy zgłaszać po każdej zmianie

2. Opłatę roczną ogrodową należy uiścić do 30 czerwca, koszty ZA PRĄD I WODĘ po odczycie do końca Grudnia ( potem naliczane są odsetki).

4. Na terenie ROD ruch SAMOCHODOWY odbywa z zachowaniem  ZASADY prawej strony i ograniczeniem prędkości do 10 km/h.

6. ŚMIECI PODLEGAJĄ SEGREGACJI. Do kontenerów na odpady komunalne wolno wrzucać tylko odpady pochodzące z terenu działki.

7. Odpady niebezpieczne lub problemowe należy wywieźć z działki na własny koszt

8. W przypadku porządków w altanach lub remontów czy budowy działkowiec zobowiązany jest do ZAMÓWIENIA KONTENERA i wywóz NA WŁASNY KOSZT.

9. Alejki przed działką koszone są przez działkowca na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

10. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

11.  Drzewa i krzewy ozdobne można wycinać po uprzedniej zgodzie Wydziału Ochrony Środowiska i właściciela terenu ( wnioski znajdują się na stronie https://zwirkiiwigury2.pl/?page_id=8 punkt 9. Zarząd pomaga w ich wypełnieniu. Wycinamy i wywozimy z terenu na WŁASNY KOSZT.

12. Odpady zielone należy przede wszystkim kompostować. Każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

13.  Do kontenerów na odpady zielone można wrzucać  TYLKO skoszoną TRAWĘ, LIŚCIE I DROBNE GAŁĄZKI bez WORKÓW.

14. Działkowiec jest zobowiązany na piśmie poinformować Zarząd gdy zamierza budować lub rozbudować altanę ogrodową, budować szambo, wykonać basen, wykonać oczko wodne, wykonać ogrodzenia działki, zmienić podłączenie wody, dokonać podłączenia energii elektrycznej na wniosku dostępnym na stroniehttps://zwirkiiwigury2.pl/?page_id=8 punkt 7

15. Wszelkie ŁAMANIE REGULAMINU I NARUSZANIE POŻYCIA SĄSIEDZKIEGO proszę zgłaszać do Zarządu w formie pisemnej.

16. Woda z wodociągu (ujęcie własne) i z pompy przy Domu Działkowca nie jest zdatna do spożycia.

17. Teren ROD jest MONITOROWANY.

18. DZIAŁKA NIE MOŻE BYĆ ZAMIESZKIWANA W OKRESIE ZIMOWYM.

19. Na terenie ogrodu obowiązuje REGULAMIN dostępny https://zwirkiiwigury2.pl/wp-content/uploads/2019/01/Regulaminrod2018-publik.pdf

21. Psy na terenie ogólnym należy prowadzić na smyczy. Odchody po zwierzętach należy sprzątać.

22. ZASADY SEGREGACJI ŚMIECI

Jest OBOWIĄZEK SEGREGACJI śmieci. W tym celu wystawione zostały pojemniki na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz pojemniki na odpady zmieszane. Wyrzucamy tam wszystko co nie podlega segregacji z wyjątkiem odpadów takich jak żarówki, baterie, gruz, odpady zielone, gałęzie, zużyty sprzęt elektroniczny, resztki farb, rozpuszczalników, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane.

Niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów skutkuje sankcjami:

● najważniejszą z nich jest kara pieniężna za mieszanie selektywnie zebranych odpadów z odpadami zmieszanymi lub mieszanie selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą (w wysokości od 10000 zł do 50000 zł

nie odbieraniem odpadów.

Uwaga:

– Opłucz i osusz opakowanie przed wyrzuceniem (Opakowania powinny być bez zawartości )

zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe (zajmują mniej miejsca)

wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków

POJEMNIK NA SZKŁO

                 wyrzucamy

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

nie wrzucamy

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów – do zmieszanych
 • szkła żaroodpornego – do zmieszanych
 • szkła okularowego – do zmieszanych
 • Zniczy z zawartością wosku – do zmieszanych
 • żarówek i świetlówek – gratowisko, sklep
 • reflektorów- stacja demontażu pojazdów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych – do zmieszanych
 • luster, kryształu – do zmieszanych
 • szyb okiennych – gratowisko
 • monitorów i lamp telewizyjnych – gratowisko
 • termometrów i strzykawek – gratowisk
 • szkła stołowego/zastawy/talerzy/szklanek – do zmiesznych
 • szkła zbrojonego – podmiot uprawniony

POJEMNIK NA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

                 wyrzucamy 

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • plastikowe opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach i napojach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek – do zmieszanych
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych – do zmieszanych
 • jednorazowych naczyń – do zmieszanych
 • plastikowych przedmiotów, np wiadra, gąbki – do zmieszanych
 • opakowań po olejach silnikowych – gratowiska
 • części samochodowych – stacja demontażu pojazdów
 • zużytych baterii i akumulatorów – gratowiska, elektroodpady, sklep
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach – gratowiska
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD – gratowiska, elektroodpady

POJEMNIK NA PAPIER

                 wyrzucamy 

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

                           nie wrzucamy

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych – do zmieszanych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią – do zmieszanych
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego – do zmieszanych
 • kartonów po mleku i napojach – metale i tworzywa sztuczne
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych – do zmieszanych
 • tapet – do zmieszanych
 • paragonów – do zmieszanych
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych – do zmieszanych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych – do zmieszanych

UWAGA!
Nigdy nie wyrzucaj odpadów problemowych, budowlanych i niebezpiecznych do odpadów zmieszanych
. Odpady tego typu wywozimy z terenu ROD na własny koszt.

Do odpadów problemowych – zaliczamy:

1.         Meble i inne odpady wielkogabarytowe– to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności: stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery.

2.         Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych– to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu art. 4 pkt 25, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym  (t.j. Dz. U.  z  2018 r.,  poz.  1466 ze  zm.),  na przykład:

●         Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne itd.

●         Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, noże elektryczne, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, wideo, sprzęt hi-fi, itd.

3.         Zużyte opony– pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

 m. in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory.

Do odpadów budowlanych, poremontowych lub rozbiórkowych zaliczamy:

m. in. resztki glazury i terakoty, gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, pozostałości tapet, paneli podłogowych, wykładzin, resztki płyt gipsowo-kartonowych, styropian i inne pozostałości po budowie.

Odpady te można oddać w PSZOK-ach lub wyznaczonych punktach np. w sklepach.

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284         tel: 61 833 22 12

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00

– w soboty od 7:00 do 14:30

Poznań, ul. Wrzesińska 12   tel: 61 611 08 11

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00

– w soboty od 7:00 do 14:30

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1         tel: 61 811 96 67

– od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 20:00

– w soboty od 7:00 do 14:30