1. Dane korespondencyjne i kontaktowe należy zgłaszać po każdej zmianie

2. Opłatę roczną ogrodową należy uiścić do 31 maja, koszty ZA PRĄD I WODĘ po odczycie do końca LISTOPADA ( potem naliczane są odsetki).

3. Wjazd na teren Ogrodu – TYLKO Z WAŻNĄ PRZEPUSTKĄ, UMIESZCZONĄ NA PODSZYBIU SAMOCHODU. Wnioski na wjazd dostępne są https://zwirkiiwigury2.pl/?page_id=8 punkt 2.

4. Na terenie ROD ruch SAMOCHODOWY odbywa z zachowaniem  ZASADY prawej strony i ograniczeniem prędkości do 10 km/h.

5. Na terenie ROD mogą parkować tylko na szerokiej drodze od ul. 5 Stycznia samochody z ważną przepustką

ZIELONĄ

NIEBIESKĄ w godz. od 20:00 do 8:00 w okresie MAJ-WRZESIEŃ.

6. ŚMIECI PODLEGAJĄ SEGREGACJI. Do kontenerów na odpady komunalne wolno wrzucać tylko odpady pochodzące z terenu działki.

7. Odpady niebezpieczne lub problemowe należy wywieźć z działki na własny koszt

8. W przypadku porządków w altanach lub remontów czy budowy działkowiec zobowiązany jest do ZAMÓWIENIA KONTENERA i wywóz NA WŁASNY KOSZT.

9. Alejki przed działką koszone są przez działkowca na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

10. Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.

11.  Drzewa i krzewy ozdobne można wycinać po uprzedniej zgodzie Wydziału Ochrony Środowiska i właściciela terenu ( wnioski znajdują się na stronie https://zwirkiiwigury2.pl/?page_id=8 punkt 9. Zarząd pomaga w ich wypełnieniu. Wycinamy i wywozimy z terenu na WŁASNY KOSZT.

 12. Odpady zielone należy przede wszystkim kompostować. Każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

13.  Do kontenerów na odpady zielone można wrzucać  TYLKO skoszoną TRAWĘ, LIŚCIE I DROBNE GAŁĄZKI bez WORKÓW.

14. Działkowiec jest zobowiązany na piśmie poinformować Zarząd gdy zamierza budować lub rozbudować altanę ogrodową, budować szambo, wykonać basen, wykonać oczko wodne, wykonać ogrodzenia działki, zmienić podłączenie wody, dokonać podłączenia energii elektrycznej na wniosku dostępnym na stroniehttps://zwirkiiwigury2.pl/?page_id=8 punkt 7

15. Wszelkie ŁAMANIE REGULAMINU I NARUSZANIE POŻYCIA SĄSIEDZKIEGO proszę zgłaszać do Zarządu w formie pisemnej.

16. Woda z wodociągu (ujęcie własne) i z pompy przy Domu Działkowca nie jest zdatna do spożycia.

17. Teren ROD jest MONITOROWANY.

18. DZIAŁKA NIE MOŻE BYĆ ZAMIESZKIWANA W OKRESIE ZIMOWYM.

19. Na terenie ogrodu obowiązuje REGULAMIN dostępny https://zwirkiiwigury2.pl/wp-content/uploads/2019/01/Regulaminrod2018-publik.pdf

20. Ze względu na stan epidemii nie odbywają się. szkolenia dla Kandydatów na działkowców. Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie http://www.poznan.pzd.pl/edc_media/Page/Witamy/TinyFiles/Zagospodarowanie-dzialki-w-rod.pdf i http://www.poznan.pzd.pl/edc_media/Page/Witamy/TinyFiles/Szkolenie-nowych-dzialkowcow-ustawa-i-statut-01.pdf

21. Psy prowadzimy na smyczy do swojej działki. Odchody po zwierzętach należy sprzątać z terenów ogólnych.