Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Poznań
ul Wilczak 16
61-623 Poznań

 tel. 61 101-09-30,

Elżbieta Stefańska
dni pracy: poniedziałek – piątek

strona OZ PZD