Zasady przyznawania odznak związkowych PZD

Rodzaje odznak

Krajowa Rada PZD ustanowiła trzystopniową odznakę „Zasłużony Działkowiec”:

1. brązową

2. srebrną

3.  złotą

oraz dodatkowo odznakę  „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców”.

Odznaka brązowa przyznawana jest przez zarząd ROD.

Odznaka srebrna przyznawana jest przez prezydium okręgowych zarządów PZD, a złote odznaczenie nadaje Krajowa Rada po zaopiniowaniu ich przez prezydia okręgowych zarządów.

Odznaki nadaje się z okazji: uroczystości państwowych, rocznicy uchwalenia ustawy o ROD, dni działkowca, uroczystości jubileuszowych w ROD oraz szczególnych uroczystości osobistych działacza Związku.

Kryterium przyznawania odznaczeń
Odznaka brązowa za działalność na rzecz związku i ogrodnictwa oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej trzy kolejne lata

a dla osoby wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej pięć kolejnych lat

Odznaka srebrna Po przyznaniu odznaki brązowej

dla osoby społecznie pracującej w organach zespołach ROD przez co najmniej trzy lata oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca,

lub

wzorowo wywiązująca się z obowiązków działkowca przez co najmniej pięć kolejnych lat

Odznaka złota Po przyznaniu odznaki srebrnej

dla osoby społecznie pracującej w organach lub zespołach związku przez co najmniej cztery lata oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca

lub

wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej pięć lat

Za zasługi dla PZD Odznaka poza członkami PZD może być nadana również innym osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom, zakładom pracy itp., szczególnie zasłużonym dla Związku

 

W wyjątkowych sytuacjach odznaka srebrna i złota może być nadana przed upływem ww. terminów.

Opracowano na podstawie Uchwały KR PZD  nr 3/XXIII/2018 z dnia 6 września 2018 r.