Opłata ogrodowa za rok 2024 uchwalona na Walnym Zebraniu dnia 14.04.2024r:

WYSOKOŚĆ OPŁATY OGRODOWEJ UZALEŻNIONA JEST  OD M² DANEJ DZIAŁKI

◄ Składka członkowska w PZD                       – 6,00 zł

◄ Opłata ogrodowa / 1,70 x  ……. m²             ………….

◄ Wywóz odpadów komunalnych                   – 350,00 zł

Opłaty jednorazowe dotyczące nowych członków: •

Opłata wpisowa                                     – 350,00 zł

• Opłata inwestycyjna                             – 1100,00 zł

• Opłata za ponowne podłączenie energii – 200,00 zł (w przypadku wyłączenia z przyczyn leżących po stronie działkowca np: za nieterminowość w opłatach)

woda   1,50 zł