1. Uchwała nr 1 – Zatwierdzenia sprawozdania z działalności   Zarządu ROD za 2020 rok.
  2. Uchwała nr 2 – Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. – uchwała niezatwierdzona
  3. Uchwała nr 3 – Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 rok – uchwała niezatwierdzona
  4. Uchwała nr 6 – Wysokości opłaty ogrodowej i terminu wnoszenia w roku 2021.
  5. Uchwała nr 7 – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna  w 2021 roku.
  6. Uchwała nr 8 – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata za zużycie wody w 2021 rok
  7. Uchwała nr 9 – Wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku.
  8. Uchwała nr 11 – Częściowa wymiana ogrodzenia zewnętrznego na betonowe, długości 550 m i wysokości 5 m wraz z furtkami i bramami.
  9. Uchwała nr 12 Wykonania placu zabaw.
  10. Uchwała nr 13 – Planu pracy na 2021 rok i program działania.
  11. Uchwała nr 14 – Preliminarzy finansowych na 2021 rok.