Informujemy, że Zarząd dyżuruje w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00
W sobotę 12 sierpnia 2023r – nie ma dyżuru.
KASA
czynna w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00
29 lipca 2023r kasa nieczynna.
12 sierpnia 2023r kasa nieczynna.
Wpłaty na konto ROD SGB Poznański Bank
71 9043 1070 2070 0010 0579 0001.